Over ons

Deze website wordt gerund door het gemeentelijke Damiaanmuseum.

Een gemeentelijk Damiaanmuseum

Sinds 1 april 2023 is het Damiaanmuseum een gemeentelijk museum. De gemeente Tremelo heeft de volledige museale werking overgenomen van de vzw Damiaanmuseum (2006-2023) die niet langer meer bestaat.

Een Museumraad verenigt als gemeentelijke adviesraad alle betrokken partijen en geeft de beleidsmakers advies over het inhoudelijke museumbeleid. De stichtende partners, gemeente Tremelo, Vereniging der Paters der Heilige Harten vzw en Damiaanactie vzw, blijven zich samen engageren voor een kwaliteitsvolle en duurzame toekomst voor het Damiaanmuseum. De gemeente Tremelo neemt hierin de leiding en treedt naar voren als hoofdpromotor van het museum en werkgever van het museumpersoneel.

Het lokaal bestuur Tremelo hoopt, met de steun van zijn partners, zo snel mogelijk een kwaliteitslabel, bovenlokale erkenning en werkingssubsidies voor het Damiaanmuseum te verwerven. De Vlaamse Overheid reikt deze erkenningen en subsidies uit aan musea en collectiebeherende instellingen die aantonen dat ze op een kwaliteitsvolle en duurzame manier een collectie cultureel erfgoed beheren en daarrond een culturele erfgoedwerking uitbouwen.

Tremelo investeert al aanzienlijk in de vernieuwing van het Damiaanmuseum en de restauratie van het geboortehuis van Damiaan en maakt nu ook meer middelen vrij voor extra personeel, een uitgebreidere museale werking en nieuwe projecten en activiteiten. Extra investeringen zijn nodig om op korte termijn de beoogde erkenningen en subsidies binnen te halen. De gemeente kan daarbij nog rekenen op de steun van Vereniging der Paters der Heilige Harten vzw en Damiaanactie vzw. Tremelo kreeg in 2007 het geboortehuis en museum in langdurige erfpacht van de vzw Vereniging der Paters der Heilige Harten. Verder geven de paters hun volledige erfgoedcollectie Damiaan in langdurige bruikleen en stellen ze (tot en met 2028) een jaarlijkse subsidie ter beschikking van de gemeente voor de werking van het Damiaanmuseum.  Damiaanactie vzw ondersteunt via een jaarlijkse financiĆ«le bijdrage en via promotie en educatieve projecten. De provincie Vlaams-Brabant, die vanaf het begin ook betrokken partij was, blijft het gemeentelijk Damiaanmuseum toeristisch promoten.

Het graf van Damiaan en Damiaan Vandaag

In mei 2023 sloot het Damiaancentrum in Leuven definitief de deuren. De Paters van de Heilige Harten verkochten het Damiaancentrum en de kloostergebouwen in Leuven aan Triginta met het oog op een duurzame renovatie en een nieuwe maatschappelijke herbestemming. Triginta garandeert dat de gebouwen herontwikkeld worden in de geest van de site en met respect voor de erfgoedwaarde.  De paters blijven aanwezig op de site in een kleiner en moderner klooster en blijven ook eigenaar van kerk en crypte met het graf van Damiaan. De sluiting van het Damiaancentrum betekent wel het einde van het project Damiaan Vandaag. Dat project ontstond rond de zaligverklaring van pater Damiaan in 1995 als een gezamenlijk initiatief van de Nederlandse en de Vlaamse tak van de Congregatie van de Heilige Harten met als doel de figuur van Damiaan te promoten bij jong en oud. De Damiaanwerking, die tot nu toe de naam droeg van Damiaan Vandaag, zal in andere vormen verder gezet worden vanuit het graf van Damiaan in Leuven en vooral vanuit het gemeentelijke Damiaanmuseum in Tremelo.

A tot Z

Nieuwsbrief

Wil je het laatste nieuws rond de werking van Damiaan en het Damiaanmuseum in je mailbox ontvangen? Aarzel dan niet om je in te schrijven op onze nieuwsbrief.

Inschrijven
Naar top