Organogram en werking

Het Damiaanmuseum is een gemeentelijk museum

Het Damiaanmuseum is een gemeentelijk museum waarbij middelen beheerd en besteed worden op gemeentelijk niveau en het museumpersoneel gemeentepersoneel is. Het Damiaanmuseum is opgenomen in het gemeentelijke organogram en in het gemeentelijke meerjarenplan. Het Damiaanmuseum huist als gemeentelijke dienst onder de Dienst Vrije Tijd, afdeling Toerisme en Erfgoed.

Gemeenteraad en College van Burgemeester en Schepenen bepalen het museumbeleid en het museumbudget, voorbereid en uitgewerkt door het museumpersoneel en de Museumraad. Het beheer en de exploitatie van het Damiaanmuseum als gemeentelijk museum ligt in handen van het autonoom gemeentebedrijf (AGB) van de gemeente Tremelo dat een winstoogmerk heeft. De raad van bestuur en het directiecomité van AGB Tremelo worden gevormd door respectievelijk de Gemeenteraad en het College van Burgemeester en Schepenen.

Een Museumraad verenigt als gemeentelijke adviesraad alle belanghebbenden en betrokken partijen en geeft de beleidsmakers advies over het inhoudelijke museumbeleid.

Het museumpersoneel staat in voor de dagelijkse museumwerking en voor het voorbereiden en uittekenen van het inhoudelijke beleid van het gemeentelijke Damiaanmuseum.

Een groep van enthousiaste en gemotiveerde vrijwilligers, geleid en omkaderd door het museumpersoneel, helpt bij de dagelijkse werking van het Damiaanmuseum. Deze groep vrijwilligers bestaat uit baliemedewerkers, gidsen, educatieve begeleiders en erfgoedmedewerkers.

Nieuwsbrief

Wil je het laatste nieuws rond de werking van Damiaan en het Damiaanmuseum in je mailbox ontvangen? Aarzel dan niet om je in te schrijven op onze nieuwsbrief.

Inschrijven
Naar top