Missie

Het Damiaanmuseum heeft een drievoudige missie

Zorg voor het Damiaanerfgoed

Het Damiaanmuseum verzamelt, bewaart, onderzoekt en ontsluit, op een duurzame, meerstemmige, vernieuwende, toegankelijke en wetenschappelijke wijze het veelzijdige materiële en immateriële erfgoed van Damiaan, voor een breed nationaal en internationaal publiek van jong en oud, en dat in samenwerking, wisselwerking en verbinding met talrijke belanghebbende en deskundige nationale en internationale partners en de brede samenleving.

Zorg voor Damiaan en zijn actuele waarden

Vanuit de zorg voor Damiaans materieel en immaterieel erfgoed geeft het Damiaanmuseum, in samenwerking en wisselwerking met partners en actoren uit verschillende maatschappelijke domeinen (erfgoed, cultuur, onderwijs, zorg, enz), Damiaans inspiratie en waarden van verbondenheid, dialoog, respect, solidariteit en maatschappelijk engagement gestalte in de samenleving van vandaag en morgen, via allerhande tentoonstellings- en educatieve projecten en andere publieksactiviteiten die qua vorm en inhoud duurzaam en vernieuwend zijn en verbindend werken tussen mensen, organisaties en maatschappelijke domeinen.

Zorg voor mensen

Samen met de buren van Huize De Veuster, Woonzorgcentrum (WZC) Damiaan, Damiaanparochie Tremelo-Ninde, de talrijke scholen in de buurt,  de inwoners van Baal, Tremelo, Ninde en daarbuiten bouwt het Damiaanmuseum aan één open en gastvrije Damiaansite. Het museum betrekt zijn buren zoveel mogelijk bij de werking en het onthaal van bezoekers op de site.

Het museum brengt nationaal en internationaal mensen samen en bouwt bruggen tussen sectoren (erfgoed, onderwijs, zorg en welzijn), organisaties en overheden. Zo wordt het Damiaanmuseum stevig en duurzaam verankerd in de bredere erfgoedgemeenschap waarbij iedereen zich volgens eigen vermogen en talenten engageert en participeert om aan de slag te gaan met Damiaans erfgoed en actuele boodschap. Vanuit Damiaans erfgoedverhaal en de zorg voor zijn erfgoed wordt iedereen uitgenodigd en uitgedaagd om samen werk te maken van een meer rechtvaardige en menswaardige samenleving.

Nieuwsbrief

Wil je het laatste nieuws rond de werking van Damiaan en het Damiaanmuseum in je mailbox ontvangen? Aarzel dan niet om je in te schrijven op onze nieuwsbrief.

Inschrijven
Naar top